Welcome to my website!

История на музикалните инструменти

Музикалните инструменти са едни от първите „устройства“, създадени от човека. Те са съпътствали религиозните ритуали и светските веселия, а майсторското изпълнение на тях се е целяло високо. Сведения за древни музикални инструменти имаме в староегипетскатастарокитайскатадревноегипетскатадревногръцкатабиблейската литература и др. За повечето от описваните там музикални инструменти разполагаме предимно с писмени, но понякога и с визуални източници. Поради естеството на материала, археологическите паметници повече допринасят като допълнение към споменатите източници, отколкото носят сами по себе си информация. Много от древните инструменти обаче са съхранени във видоизменен вид благодарение на народното предание — гайда,шофар, там-там и др.

Едва в периода между 7 и 15 в. паралелно на Запад (ЕвропаАрабският халифат) и Изток (КитайИндия), започва унификацията на музикалните инструменти.

По специално на запад постепенно губят значението си инструменти като различните видове виола („Да Гамба“, Д’Аморе), лютнятаспинетът, и т. н., но същевременно се появяват инструменти, използващи техните качества — орган (в съвременния му вид), чембало (по-късно послужило като една от основите за създаване на пианото), валдхорна.

През класическия период се утвърждава спецификацията на повечето инструменти, използвани от класическата музика до днес.

Технологичният напредък от втората половина на 19 и 20 век довежда до появата на акустични инструменти като саксофона, а по-късно и на електронните музикални инструменти, без които съвременната музика е немислима.

В миналото инструментите са били изработвани от занаятчии — майстори, някои от които са оставили образци, които днес представляват не само антикварна рядкост, но са и в пълния смисъл на думата прекрасни инструменти. С особена сила това важи за майсторските работи на лютиерите от фамилиите СтрадивариАмати и Гуарниери. Днес, въпреки спазването на старите занаятчийски умения, музикалните инструменти се произвеждат обикновено индустриално. Клавишните инструменти от марките „Стенуей и синове“, „Клюбер“, „Ямаха“, ударните с марката „Тама“, китарите „Гибсън“ по никакъв начин не отстъпват като качество на своите предшественици.

Уебсайт в alle.bg